گفتــــــگو

باید از نیرو های تیاتری در نمایش ها استفاده کرد

«فیروزه ترجمی» از اهالی قدیمی تیاتر ایران است که این روزها به دلایل مختلف از تیاتر دور مانده است اما وظیفه ی ما زنده نگه داشتن تیاتر توسط قدیمی های این حوزه است؛ گپ و گفت کوتاهی خواهیم داشت با فیروزه ترجمی به مناسبت علاقه اش به بازگشت به تیاتر: