درباره

مفتخریم که اعلام کنیم، ایجاد اولین بانک اطلاعات و استفاده از جدید ترین تکنولوژی روز دنیا برای فروش اینترنتی، همراه انتخاب صندلی و پرداخت اینترنتی وجه بلیت برای اولین بار در کشور امر خطیری بود که ققنوس در انجام آن سربلند بود.
پس از موفقیت و کسب تجارب کافی در سایت ایران کنسرت، ایران نمایش دومین برند شرکت فرهنگی هنری ققنوس در آبان ماه سال 1394 راه اندازی شد.
سایت ایران نمایش با نگاهی کلان و روزآمد به مسائل عرصه فرهنگ و هنر ایران و بررسیهای دقیق علمی و مخاطب شناسانه تئاتر، در راستای اطلاع رسانی، فروش بلیت، گفتگو با هنرمندان و ... به عنوان مرجع تخصصی تئاتر و نمایش در صنعت تئاتر خود را معرفی می کند.
امید که با مرحمت ایزد و تفکرات ارزنده شما حامیان تئاتر بتوانیم خدمات ارزنده تری را نیز ارائه نمائیم. خاطرنشان میسازد کلیه پیشنهادات شما، در قسمت تماس با ما سایت irannamayesh.com خوانده و برحسب اولویت زمانی ترتیب اثر داده خواهد شد