معرفـی هنـرمنـدان

آرش عباسی

زادروز: 1356
پیشه: نویسنده، کارگردان، بازیگر
آثار:

نویسنده

‏عاشقی، کارگردان: ایزدمهر آفرین، 1385‏

‏ورود خانمها ممنوع، کارگردان: ایزدمهر آفرین؛ 1385‏

‏زیرزمین، کارگردان: امیر قربانی؛ 1385‏

‏داستان عامه پسند، کارگردان:  شیدا سجادیان؛ 1386‏

زیرزمین، کارگردان: امیر قربانی؛ 1386‏

‏یک سبد فحش برای شمسی خانم، کارگردان: مینو میرشاهولد؛ 1380‏

‏خانم، 1386‏

‏ورود آقایان ممنوع، 1386‏

‏حرکت خون در رگهای خشکیده، کارگردان: مینو میرشاهولد؛ 1386‏

‏قصه های غم انگیز فرنگیس خانم، کارگردان: مینو میرشاهولد؛ 1381‏

‏پیچ تند، کارگردان: کتایون فیضمرندی؛ 1388‏

‏نقل سرخ، کارگردان: اکبر قهرمانی؛ 1387‏

‏پدرانه، کارگردان:علی اصغر راسخ راد؛ 1387‏

ورود آقایان ممنوع، کارگردان: کتایون فیضمرندی، 1390

لابی، کارگردان: بیتا الهیان، 1390

بعضی وقتها خوبه آدم چشمهاشو ببنده، کارگردان: سیاوش تهمورث،1390

غریبه، کارگردان: رهام مخدومی، 1390

آفتاب از میلان طلوع می کند، کارگردان: آرش عباسی، 1390

حریم، کارگردان: آرش دادگر، 1390


نویسنده و کارگردان:

‏تهران ساعت 22، کارگردان: آرش عباسی؛ 1383

‏زیرزمین، کارگردان: آرش عباسی؛ 1384‏

‏نامه های باد،  کارگردان: آرش عباسی؛ 1385‏

‏غریبه، کارگردان: آرش عباسی؛ 1388‏

"همه چیز درباره آقای ف،کارگردان: آرش عباسی، 1388

داستان عامه پسند، کارگردان: آرش عباسی؛ 1388‏

نویسنده مرده است، کارگردان: آرش عباسی؛ 1393

زیرمین، کارگردان: آرش عباسی؛ 1394

خانم La Signora ، کارگردان: آرش عباسی؛ 1394

نویسنده، کارگردان و بازی:


‏گربه سیاه، 1377‏

‏کیلومتر پنجاه، 1380‏

‏نقل سرخ، 1384‏

‏داستان عامه پسند، تهران، 1384‏

‏رویا در شب سرد زمستانی، 1380‏

‏یک سبد فحش برای فرنگیس خانم، 1380‏

‏یک سبد فحش برای شمسی خانم، 1381‏

‏داستان عامه پسند، 1381‏

‏هوس، 1385‏

‏ورود خانمها ممنوع؛ 1385‏

آفتاب از میلان طلوع می کند، 1390

نویسنده مرده است، 1390

نویسنده و بازی:‏

‏زیرزمین، کارگردان: مینو میرشاهولد، 1385‏

کارگردان


‏راه و بیراه، کارگردان: تیمور کلهر، 1373‏

‏انتظار، کارگردان: عزتالله مهرآوران، 1374‏

‏حسنک در حصار دیو، کارگردان: محمد احمدی، 1376‏

کارگردان و بازی

‏"بچه تابستان" همدان؛ 1372‏

بازی

‏"قاب عکس خاطرهها"(سعید شاملو) ملایر، 1369‏

‏"گرگ، گرگ است"(بابک ابراهیمی) ملایر، 1371‏

‏بچه تابستان، کارگردان: بهزاد نفری، 1371‏

‏روباه دم زنگوله، کارگردان: بهزاد نفری؛ 1372‏

‏شیاد، بابک ابراهیمی،1372‏

‏ضیافت گلها، کارگردان:فیما امامی، 1374‏

‏قلندرخونه، کارگردان: بهرام حاجعلی اکبری، 1374‏

‏فسقلی و گربه سیاه، کارگردان: بابک ابراهیمی، 1375‏

‏صبح طلوع میکند، کارگردان: ایرج سعدی، 1375‏

‏به گل نشستگان،کارگردان: مهدی امامی، 1378‏

‏امنترین جای دنیا، کارگردان: مینو میرشاهولد؛ 1381‏

‏سفر کوتاه نخودی، کارگردان: مینو میرشاهولد، 1383‏

‏خداحافظ، کارگردان: آیدا کیخایی؛ 1387‏

مجموعه تلویزیونی

دستیار کارگردان

‏خانهای در تاریکی، کارگردان: سعید سلطانی، 1382‏

‏تجربه، کارگردان: سیروس حسنپور، 1382‏

بازی

‏بچه های تابستان، کارگردان: عباس رنجبر، 1370‏

فیلم سینمایی

بازی

‏شب غزل، کارگردان: سعید پورشعبانی، 1385‏

‏61 ، فیلم کوتاه - امید وفایی،  1378‏

1,040 بار دیده شده

فهرست نمايش های اين هنرمند :

نمایش خانم / La Signora

7 الي 9 شهريور - موزه استاد انتظامي

نمایش زیر زمین

از 15 مرداد الي 31 مرداد

تئاتر نویسنده مرده است