معرفـی گروه‌ها

گروه تئاتر موج

گروه تئاتر موج
سال تأسیس: 1372
مدیریت این گروه برعهده " آرش عباسی" است، در این گروه رویا دعوتی ،مینو میر شاه ولد ، محمد عسگری ،بهنام شرفی ، گیتا بهادری ، نوا عارف ، هادی عزیزی و آرش عباسی عضویت دارند .

فهرست نمايش های اين گروه :

نمایش خانم / La Signora

7 الی 9 شهریور - موزه استاد انتظامی

نمایش زیر زمین

از 15 مرداد الی 31 مرداد

تئاتر نویسنده مرده است