معرفـی گروه‌ها

گروه تئاتر مکتب تهران

مجموعه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مؤسس مکتب تهران از دهه‌ی 70 هجری خورشیدی شروع شده است. اما مؤسسات این مکتب؛ یک دهه بعدتر رسمیت قانونی در ایران یافته‌اند.

فعالیت ها

1. نه‌فرتی‌تی : دو اجرا در جشنواره‌ بین المللی فجر؛ سالن قشقایی؛ بهمن‌ماه سال 1380
                         30 اجرا در سالن شماره دو تئاتر شهر تهران؛ مرداد ماه  سال  81
2. مخزن : 21 اجرا در تالار مولوی تهران؛ تیرماه سال 81
3. تک‌سلولی‌ها : 2 اجرا در جشنواره‌‌ بین المللی فجر؛ تالار مولوی تهران؛ بهمن ماه 82
                            32 اجرا در تالار مولوی تهران؛ مرداد ماه سال 82
                            اجرا در جشنواره جاده ابریشم؛ آلمان؛ مهرماه 82
                            2 اجرا در جشنواره‌ی بین ‌المللی فجر؛ تالار سنگلج؛ بهمن‌ماه 82
4. هی مرد گنده گریه نکن :  2 اجرا در سالن انتظامی خانه‌ی هنرمندان ایران؛ تهران؛ آبان‌ماه 82
                                              2 اجرا در جشنواره بین المللی فجر؛ تالار مولوی؛ بهمن ماه 82
                                              12 اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر تهران؛ دی‌ماه 83
5. مخزن : 35 اجرا در تالار مولوی تهران؛ دی‌ماه 90
6. به صدای زمین گوش کن : 34 اجرا در تالار مولوی تهران؛ پاییز 91
7. سیندرلا: 30 اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر تهران؛ شهریور و مهر 92
8. دو دلقک و نصفی: 30 اجرا در سالن ناظر زاده تماشاخانه ایرانشهر؛ دی و بهمن 93
9. فصل شکار بادبادکها: 36 اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر؛ تیر و مرداد 94

فهرست نمايش های اين گروه :

تئاتر فصل شکار بادبادک ها

22 تیر الی 2 شهریور - سالن تئاتر شهر