تــــازه ها

شنبه 7 آذر 1394

«ترور» به صحنه باز می گردد

روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر در اطلاعیه ای از بازگشت این نمایش به صحنه خبر داد.

به گزارش سایت ایران نمایش، در متن اطلاعیه روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر که منتشر شده، آمده است :

" آنچه که مدیران و کارکنان این مجموعه تاکنون خود را صادقانه بر آن متعهد دانسته و سر لوحه کار و تلاش خود قرار داده اند، پاس داشت مقام رفیع هنرمند، پاس داشت تماشاگران فهیم تئاتر، پاس داشت هنر تئاتر کشور و مهم تر از همه پاس داشت ارزش های معنوی و انسانی ست.

از این رو، پس از نشست هایی پیاپی با حضور کارگردان نمایش و اعضای گروه، مدیریت محترم مرکز هنرهای نمایشی، جمعی از مدیران و هنرمندان پیشکسوت و کارکنان این مجموعه، و ارایه توضیحات و عذرخواهی کارگردان محترم نمایش و عزم جدی در رفع کدورت های پدیدآمده؛ این مجموعه با احترام به جایگاه و مرتبه هنرمندانی همچون اقای نعیمی که صادقانه در عرصه هنر این مرز و بوم، خود را مقید و متعهد به مرتبه هنر و انسانیت می دانند و همچنین با ارج نهادن به تماشاگران فهیم تئاتر کشور و اهمیت عدم تکرار اینگونه رفتار ها ضمن تعطیلی شش روزه این نمایش اعلام می دارد که این نمایش از پنج شنبه دوازدهم اذر ماه اجرای خود را از سر خواهد گرفت. مدیریت و کارکان مجموعه تئاتر شهرنیز با توجه به کمبود امکانات و همزمانی بازسازی مجموعه با اجرای نمایش ها ضمن رفع نقایص احتمالی، همچون گذشته بصورت تمام و کمال همراه گروه نمایشی ترور خواهد بود امید است که روز به روز شاهد ارج و اعتلای هر چه بیشتر جایگاه هنر و هنرمند در کشور باشیم. "

1,560 بار دیده شده