تــــازه ها

چهارشنبه 23 فروردین 1396

فراخوان ثبت درخواستهای اجرا در تئاتر مولوی منتشر شد

به گزارش سایت ایران نمایش به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، فراخوان ثبت درخواستهای آثار نمایشی جهت اجرا در سالنهای مرکز تئاتر مولوی منتشر شد.
در این فراخوان مرکز تئاتر مولوی، وابسته به اداره کل فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، با افتخار آمادگی مجدد خود را جهت دریافت پیشنهادات اجرای عمومی نمایش های هنرمندان دانشگاهی برای اجرا در نیمه ی دوم سال 1396 اعلام می دارد.
کلیه شرایط و ضوابط مربوطه در قالب این فراخوان، همچنین فرم ثبت درخواستهای اجرایی در کانال رسمی تلگرام مرکز تئاتر مولوی در دسترس عموم است و هنرمندان می توانند از این طریق آثار پیشنهادی خود را برای اجرا در دو سالن کوچک و اصلی این مجموعه ثبت و ارسال نمایند.

29 بار دیده شده