نمایش ها

حرکات آیینی نمایشی گروه آتلا (ویژه بانوان)

ایرانی، آذربایجانی، تاجیکی، ترکی

نمایش هفت در عشق
اثر جدیدی از گروه آتلا
نمایش آیین های فولکلور ایرانی، آذربایجانی، تاجیکستانی، فلسطینی، ترکیه و سماع

کاگردان: مرجان مبینی مهوار
طراح صحنه: الهه جمال افشاری
طراح حرکات فولکلور: یاسمن نصیری
روایت گر: سمیه شوقی
نویسنده: چیا جبری